hållbarhet.

vårt hållbarhetsarbete.

För inoff är det centralt att arbeta för ökad hållbarhet. Vi är övertygade om att såväl mindre som större insatser för ökad ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet är viktiga för vår och kommande generationer. Av denna anledning är hållbarhet ett centralt begrepp inom allt från vår design- och produktutvecklingsprocess till tiden efter att våra produkter har levererats.

Vårt engagemang inom social hållbarhet är stort och vi brinner för att försöka inspirera andra att vi tillsammans kan åstadkomma mycket för varandra, i synnerhet för utsatta individer och grupper i vårt samhälle som behöver det extra mycket. Vi involverar oss i olika engagemang som befrämjar kunskapsspridning, som sätter fokus på skillnader i vårt samhälle samt som ökar möjligheterna för individer och grupper till ett mer jämställt liv. Tillsammans skapar vi social hållbarhet.

Läs mer här.

cirkuläritet och återbruk.

Begreppet be inoff – belysa, bevara, bespara är inoff’s sätt att uppmärksamma vårt arbete kring cirkuläritet, miljömedvetenhet och minskat svinn. Vi belyser ämnet för att öka medvetenheten kring vårt ansvar för en hållbar framtid. Vi tar ansvar för att bevara vår miljö och våra möbler. Produkter som har utgått, provprodukter eller möbler som på annat sätt inte kan säljas i vårt vanliga sortiment ska få leva vidare. Vi besparar inte bara miljön, vi erbjuder även möbler till väsentligt reducerade priser! Hållbarhetsarbetet är ständigt pågående och även föränderligt med olika fokus, inriktningar och prioriteringar. För inoff är beinoff en viktig del i detta arbete.

Läs mer om be inoff här. 

möbelfakta.

Med utgångspunkt i Möbelfakta ska du som kund känna en trygghet kring våra produkter. Vi genomför ständig produktutveckling och testar löpande våra produkter enligt gällande EN-standarder.

miljövänligt packmaterial.

Vi jobbar ständigt med att utvärdera och förbättra det förpackningsmaterial som våra produkter levereras i. Vi vill hitta lösningar som är hållbara, förpackningar som skyddar våra produkter genom hela leveranskedjan, från fabrik till slutkund. Samtidigt vill vi främja förpackningsmaterial som är återvinningsbart och snällare mot miljön.

  • Allt förpackningsmaterial som vi använder oss av idag är 100 % återvinningsbart.
  • All Wellpapp som skyddar våra produkter vid leverans innehåller återbrukat material, en del så mycket som 85 % är redan material som varit i bruk.
  • Plasten som används i vårt emballage återvinns rätt då den placeras i återbruk för plastförpackningar. I de fall då vi använder oss av plast i emballaget, försöker vi så långt det går att använda sådant material som redan varit i återbruk. Delar av den plast som vi använder oss av idag har återbrukats upp till 60 %.
  • Även om vi uppnår en återvinningsgrad på emballaget till 100 % så stannar vi inte där. Vi vill göra mindre avtryck på miljön och minska vår användning av plast, markant. Detta är ett av målen som vi strävar efter för att främja den positiva utvecklingen mot ett grönare emballage.

ISO.

inoff är stolta över att ha varit certifierade enligt ISO 9001 (miljö), ISO 14001 (kvalitet) och ISO 45001 (arbetsmiljö) i snart 20 år. Arbetet med dessa ledningssystem sker kontinuerligt och utvärderas årligen av tredje part.

miljöpolicy.

Inoff inred AB skall på ett konsekvent och målmedvetet sätt arbeta med miljöfrågor för att värna om en framtida god miljö. Detta skall göras genom att vi vid utveckling av nya produkter, val av leverantör samt egen verksamhet skall sträva efter en minimering av miljöpåverkan.

Detta uppnås genom att
• följa lagar och förordningar inom miljölagstiftningen.
• förhålla oss till marknadens miljömässiga krav, såsom Möbelfakta.
• kontinuerligt arbeta med uppföljningar av vår verksamhets miljöpåverkan för att minimera vår miljöpåverkan.
• följa utvecklingsarbetet inom såväl miljöområdet som inom vår egen bransch för att ständigt kunna införa miljövänligare metoder, material och teknik.
• tillämpa denna miljöpolicy i alla relevanta sammanhang och göra denna känd för anställda, leverantörer, kunder och övriga intresserade.