GDPR – tryggare hantering av era personuppgifter

Den 25 maj trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR – General Data Protection Regulation) i kraft. Som ni säkert redan vet är de en ny EU-förordning som gäller för samtliga organisationer och företag i hela EU och som innebär ett ökat skydd av personuppgifter. Förordningen gäller alla som sparar eller på något sätt hanterar personuppgifter. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen/PUL, vilket innebär att mycket är sig likt men bland annat skärps kraven på hur företag får behandla personuppgifter och vilka rättigheter den registrerade har. inoff välkomnar denna förstärkning av personuppgiftsskyddet och individers rättigheter. Du ska känna dig trygg om hur vi hanterar dina personuppgifter.

 

Om ni har fått ett informationsmail från oss de närmsta dagarna är det för att informera Er om hur vi hanterar er personuppgift (endast namn och mailadress) för viktig information om våra produkter och tjänster som en del av vår kundrelation. Adresskällan till er mailadress är främst från er kontakthistorik med inoff eller våra säljare alternativt från er arbetsgivares hemsida. Vår bedömning är att innehållet i informationsutskicken är relevant och av intresse för dig i din yrkesroll och inom ramen för vår relation som samarbetspartner. Om ni inte önskar att vi hanterar din personuppgift på detta vis så finns det information i mailutskicket hur ni går tillväga. Vidare, inoff hanterar och använder inte era personuppgifter till något annat ändamål än sådant som behövs för att kunna besvara förfrågningar eller som behövs för fullgörande av avtal, såsom leveransinformation, referens namn, kontakt- och adressuppgifter till mottagare för ordererkännande och faktura, respektive godsmottagare samt liknande . I de fall tredje part, s.k. personuppgiftsbiträden, används för detta fullgörande, såsom fraktbolag, eller då tredje part, på annat sätt hanterar personuppgifter, såsom IT-partner, upprättas avtal enligt förordningen. Er personuppgift delas eller säljs inte vidare till tredje part i annat syfte än det som beskrivits ovan.

 

Vill ni veta mer om hur inoff förhåller sig till den nya lagstiftningen så kan ni hitta mer information här