Uppdaterad prislista.

Hösten är här och det är full fart igen. Vi har gjort investeringar i produktionskapacitet och produkter i lager och är därmed redo att kicka igång en intensiv, spännande och inspirerande höst tillsammans med er.  

Som vi alla vet råder det utmanande tider i omvärlden och i vår bransch. Vi fortsätter uppleva stigande priser på material, transporter och i synnerhet energi. Vi är övertygade om att förståelse, samarbete och tillsammanskänsla mellan branschens olika led och aktörer blir än viktigare. Vi på inoff kommer fortsätta göra allt vi kan för att vi tillsammans ska kunna fortsätta leverera framgångsrika och prisvärda projekt med hög leveranssäkerhet.

Nuläget gör att vi nu tvingas följa efter många av våra kollegor i branschen och se över prisläget för vårt sortiment. Prisjusteringarna som nu blivit nödvändiga, och som börjar gälla från och med 1 oktober, varierar över sortimentet, beroende på tillverkning, materialanvändning och transport.

Klicka här för vår nya bruttoprislista, giltig från 1 oktober 2022.