Så enkelt ökar ni livslängden på era möbler

Även om vår design ska göra att produktens livslängd är lång, finns det en hel del som Ni kan göra för att öka livslängden ännu mer på era möbler. 

För inoff är det centralt att arbeta för ökad hållbarhet. Hållbarhet ett centralt begrepp inom allt från vår design- och produktutvecklingsprocess till tiden efter att våra produkter har levererats. Korrekt montering och rätt underhåll av möbeln ger förutsättningar för lång livslängd med hög kvalitet.

Nedan följer tips och råd på hur ni kan göra för att ge bästa möjliga förutsättningar för lång livslängd och ökad hållfasthet. 

1) Rätt möbel i rätt miljö

Det allra första steget är att välja rätt produkt utifrån miljön den ska användas i. Givetvis är produktens estetik och design avgörande när man bestämmer sig, likaså priset, men produktens egenskaper och uppbyggnad är också viktigt att utvärdera. Kommer produkten utsättas för hårt slitage såsom i personalmatsalar med många sittningar, hotellmiljö eller i tuff skolmiljö är massiv trämaterial, laminat och metall att föredra. Stativ i metall rekommenderas vara helsvetsade för att i största möjliga utsträckning minimera rörelser i stativet. Likaså kan det rekommenderas att välja stoppade produkter där tyget eller delar av produkten lätt kan bytas eller renoveras då beklädda delar ofta utsätts för hårt slitage, och till och med förstörelse. Ska produkten istället användas i konferensrum, loungemiljö eller i en kontorsentré med lättare användning kan produktens egenskaper och sammansättning vara enklare. Ni får gärna ta kontakt med oss om ni känner er osäkra och i kan ge er råd och tips om våra produkter och vilken möbel som passar bäst till just er ändamål. 

2) Montering

I de fall montering behövs, är det viktigt att produkten monteras korrekt. Innan ni börjar montera så se till så att antal skruvar och beslag som skickats med överensstämmer med antalet som uppges på monteringsanvisningen. När ni har konstaterat att ni har allt som krävs för korrekt montering följer ni instruktionerna på monteringsanvisningen som alltid medföljer vid leverans av en produkt. Generellt så avråder vi från användning av ex skruvdragare vid montering, ska man ändå använda andra verktyg än de som medföljer bör man vidta aktsamhet så man inte skadar eller förstör produkten. Dyker det upp frågor vid monteringen eller ni känner er osäkra så tveka inte att höra av er till oss.  

3) Efter genomförd montering

Vi rekommenderar att man efterdrar produktens skruvar efter en tids användning. Hur mycket och ofta beror på hur mycket produkten används, är det en produkt som används några gånger dagligen så kan det vara bra att se över och eventuellt dra år skruvarna ett par gånger om året. En bra regel kan vara att man gör detta i samband med att man ställer om till sommar / vintertid. I en miljö där möblerna används mer frekvent eller är utsatta för högt slitage kan och bör man se över detta oftare. 

4) Möbeltassar och golvskydd 

Något många missar är vikten av rätt möbeltass eller golvskydd för en ökad hållfasthet på en produkt. Vilken tass man ska välja beror på vilket underlag produkten ska stå på. Tänk även på att se över golvskyddens slitage kontinuerligt, behövs de bytas ut är et både smidigt och billigt att byta ut till nya. Känner ni er osäkra på val av golvskydd kan ni alltid kontakta oss så hjälper vi er. 

5) Avtagbar och tvättbar klädsel

Genom att välja en produkt med avtagbar klädsel möjliggörs inte bara tvätt utan även utbyte när du önskar förnyelse på grund av slitage eller när ni av annan anledning önskar ny klädsel. På så vis kan du byta klädsel och fortsätta att använda din möbel under många år till. Flera av våra beklädda produkter har avtagbart tyg på den del av produkten som slits mest.

6) Utbyte av delar och återbruk 

Återanvändning spelar en central roll i den framtida ekonomin och för hållbarhet i stort. Vi uppmuntrar er därför att ta kontakt med oss om ni är i behov av reparation eller av nya delar till produkter ni köpt av oss, för att på så vis förlänga produktens livslängd. Detta gäller även delar av produkt som lätt utsätts för slitage, såsom beklädda sittdelar. I flera fall kan vi vara behjälpliga att finna en lösning för omklädsel av dessa delar.