Bruttoprislista 2019/202

Årets prislista, giltig från 1 april 2019, finns nu tillgänglig i både tryckt och digitalt format. Saknar ni ett ex eller mer information? Tveka i så fall inte att kontakta oss.

nya modeller.
Inför 2019 har vårt främsta fokus legat på att vidareutveckla befintliga modellserier. Ni finner därför i prislistan nya produkter i serierna Friend, Use, Joe, Flipper, och Knuff. Utöver dessa nytillskott finner ni även vår helt nya stol Alma. Läs mer om våra nyheter här. 

möbelfakta. och hållbarhet.
Vårt arbete med att certifiera produkter enligt Möbelfakta har fortsatt under året och kommer såklart också fortsätta under kommande prisår. Certifierade produkter vid tidpunkten för prislistan är utmärkta med Möbelfaktas logotype och för aktuell lista under året ber vi er besöka inoff.se eller kontakta oss via mail, info@inoff.se, eller telefon, +46 451-775360. I prislistan för 2019/2020 finner ni i slutet en sida där vi övergripande redogör för vårt arbete med hållbarhet. Har ni ytterligare frågor, tveka inte att kontakta oss.

prisvärdhet.
För inoff ska prisvärdheten fortsatt stå i fokus. Därför har en av förändringarna inför årets prislista varit att dela upp tygkategorierna i ytterligare en kategori. På så vis har intervallen minskats vilket ska bidra till ökad prisvärdhet på beklädda produkter. Vi har även på flertalet produkter ett nytt upplägg avseende metallstativ som önskas lackeras i valfri RAL-kulör. Upplägget innebär numera på dessa produkter istället en startkostnad och endast ett mindre tillägg per enhet. Detta kommer göra dessa produkter än mer prisvärda.

Det är avslutningsvis viktigt för oss att hela tiden utvecklas för att kunna motsvara era krav och önskemål på design, kvalitet och pris. Eventuella prisjusteringar i prislistan 2019/2020 gäller från 1 april 2019 men för offerter som vi lämnat till och med 31 mars 2019 gäller gamla priser så länge order inkommer senast 30 april 2019.